Anders Borbye: scrapbog 

Dansk
engelsk
guitardrage
 

scrapbog


tilbageblik på tidligere begivenheder gennem fotos og korte kommentarer. Måske får jeg tid til at lave denne side, og ellers kan det være den udgår....